A01 File

? Cách mở file .A01? Những phần mềm mở file .A01 và sửa file lỗi. Convert N/A A01 file sang định dạng khác.

.A01 File Extension

   
File name A01 File
File Type ALZip Third Split Archive File
Nhà phát triển ESTsoft
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (10 Bình chọn)

File .A01 là file gì?

A01 là Compressed Files - ALZip Third Split Archive File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESTsoft.

tập thứ ba của một kho lưu trữ spanned tạo ra với ALZip, một tiện ích nén tập tin cho các hệ thống Windows; sử dụng nén ALZ độc quyền và được lưu cùng với tài liệu lưu trữ chia khác; trước bởi các .ALZ và .A00 file và được theo sau bởi các tập tin .A02.

What is a A01 file?

Third file of a spanned archive created with ALZip, a file compression utility for Windows systems; uses proprietary ALZ compression and is saved along with other split archives; preceded by the .ALZ and .A00 files and is followed by the .A02 file.

Cách mở .A01 file

Để mở file .A01 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A01 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A01

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A01 do người dùng đóng góp.

  • ESTsoft ALZip
  • Mega Zipper
  • Mega Zipper
  • Free Zip Opener
  • ExtractNow
  • Bandizip
  • Bandizip

Chuyển đổi file .A01

File .A01 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *