A01 File

A01 là Compressed Files - ALZip Third Split Archive File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESTsoft.

.A01 File Extension

   
File name A01 File
File Type ALZip Third Split Archive File
Nhà phát triển ESTsoft
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (10 Bình chọn)

File .A01 là file gì?

A01 là Compressed Files - ALZip Third Split Archive File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESTsoft.

tập thứ ba của một kho lưu trữ spanned tạo ra với ALZip, một tiện ích nén tập tin cho các hệ thống Windows; sử dụng nén ALZ độc quyền và được lưu cùng với tài liệu lưu trữ chia khác; trước bởi các .ALZ và .A00 file và được theo sau bởi các tập tin .A02.

What is a A01 file?

Third file of a spanned archive created with ALZip, a file compression utility for Windows systems; uses proprietary ALZ compression and is saved along with other split archives; preceded by the .ALZ and .A00 files and is followed by the .A02 file.

Phần mềm mở file .A01

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A01 do filegi.com tổng hợp.

  • ESTsoft ALZip
  • Mega Zipper
  • Mega Zipper
  • Free Zip Opener
  • ExtractNow
  • Bandizip
  • Bandizip

Chuyển đổi file .A01

           

File .A01 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *