A02 File

A02 là Compressed Files - ALZip Fourth Split Archive File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESTsoft.

.A02 File Extension

   
File name A02 File
File Type ALZip Fourth Split Archive File
Nhà phát triển ESTsoft
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (9 Bình chọn)

File .A02 là file gì?

A02 là Compressed Files - ALZip Fourth Split Archive File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESTsoft.

tập thứ tư của một kho lưu trữ spanned tạo ra với ALZip, một tiện ích Windows tập tin nén; lưu trong định dạng ALZ nén độc quyền cùng với một tập tin .ALZ và các bộ phận khác của lưu trữ chia; tập tin bổ sung có phần mở rộng tập tin .A01, .A02 vv

What is a A02 file?

Fourth file of a spanned archive created with ALZip, a Windows file compression utility; saved in the proprietary ALZ compressed format along with an .ALZ file and other parts of split archive; additional files have file extensions .A01, .A02, etc.

Phần mềm mở file .A02

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A02 do filegi.com tổng hợp.

  • ESTsoft ALZip
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ZipZag Archiver

Chuyển đổi file .A02

           

File .A02 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *