A2B File

? Cách mở file .A2B? Những phần mềm mở file .A2B và sửa file lỗi. Convert N/A A2B file sang định dạng khác.

.A2B File Extension

   
File name A2B File
File Type Adlib Tracker II Instrument Bank
Nhà phát triển Adlib
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (7 Bình chọn)

File .A2B là file gì?

A2B là Audio Files - Adlib Tracker II Instrument Bank, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adlib.

ngân hàng cụ truy cập bằng cách Adlib Tracker II, một ứng dụng theo dõi âm thanh; chứa các công cụ sử dụng để tạo ra tác phẩm trong chương trình Adlib Tracker II.

What is a A2B file?

Instrument banks accessed by Adlib Tracker II, an audio tracking application; contains instruments used to create compositions in the Adlib Tracker II program.

Cách mở .A2B file

Để mở file .A2B click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A2B bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A2B

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A2B do người dùng đóng góp.

  • Adlib Tracker II

Chuyển đổi file .A2B

File .A2B có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *