A2C File

? Cách mở file .A2C? Những phần mềm mở file .A2C và sửa file lỗi. Convert Binary A2C file sang định dạng khác.

.A2C File Extension

   
File name A2C File
File Type Alice Object File
Nhà phát triển Carnegie Mellon University
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (7 Bình chọn)

File .A2C là file gì?

A2C là 3D Image Files - Alice Object File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Carnegie Mellon University.

mô hình 3D được sử dụng bởi Alice, một môi trường lập trình 3D được thiết kế cho mục đích giáo dục; lưu trong một định dạng nén 3D lưới có thể bao gồm các đỉnh, cạnh, và đa giác; có thể được xem và chỉnh sửa như một đối tượng ba chiều trong Alice.

What is a A2C file?

3D model used by Alice, a 3D programming environment designed for educational purposes; saved in a compressed 3D mesh format can include vertices, edges, and polygons; may be viewed and edited as a three-dimensional object within Alice.

Cách mở .A2C file

Để mở file .A2C click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A2C bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A2C

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A2C do người dùng đóng góp.

  • Alice
  • Alice
  • Alice

Chuyển đổi file .A2C

File .A2C có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *