A2I File

A2I là Audio Files - Adlib Tracker II Instrument File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adlib.

.A2I File Extension

   
File name A2I File
File Type Adlib Tracker II Instrument File
Nhà phát triển Adlib
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .A2I là file gì?

A2I là Audio Files - Adlib Tracker II Instrument File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adlib.

Tập tin được tạo ra bởi Adlib Tracker II, 18 kênh FM ứng dụng theo dõi âm thanh; chứa mẫu cụ truy cập bằng cách Adlib Tracker II để tạo ra tác phẩm.

What is a A2I file?

File created by Adlib Tracker II, an 18 channel FM audio tracking application; contains instrument samples accessed by Adlib Tracker II to create compositions.

Phần mềm mở file .A2I

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A2I do filegi.com tổng hợp.

  • Adlib Tracker II

Chuyển đổi file .A2I

           

File .A2I có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *