A2I File

? Cách mở file .A2I? Những phần mềm mở file .A2I và sửa file lỗi. Convert Binary A2I file sang định dạng khác.

.A2I File Extension

   
File name A2I File
File Type Adlib Tracker II Instrument File
Nhà phát triển Adlib
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .A2I là file gì?

A2I là Audio Files - Adlib Tracker II Instrument File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adlib.

Tập tin được tạo ra bởi Adlib Tracker II, 18 kênh FM ứng dụng theo dõi âm thanh; chứa mẫu cụ truy cập bằng cách Adlib Tracker II để tạo ra tác phẩm.

What is a A2I file?

File created by Adlib Tracker II, an 18 channel FM audio tracking application; contains instrument samples accessed by Adlib Tracker II to create compositions.

Cách mở .A2I file

Để mở file .A2I click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A2I bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A2I

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A2I do người dùng đóng góp.

  • Adlib Tracker II

Chuyển đổi file .A2I

File .A2I có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *