A2L File

A2L là CAD Files - ASAP2 ECU Description File, dưới định dạng Text được phát triển bởi ASAM MCD-2MC.

.A2L File Extension

   
File name A2L File
File Type ASAP2 ECU Description File
Nhà phát triển ASAM MCD-2MC
Phân loại CAD Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (7 Bình chọn)

File .A2L là file gì?

A2L là CAD Files - ASAP2 ECU Description File, dưới định dạng Text được phát triển bởi ASAM MCD-2MC.

định dạng tập tin tiêu chuẩn theo quy định của workgroup ASAM MCD-2MC (ASAP2); mô tả các giao diện, đo lường, và các thông số của một Control Unit điện tử (ECU), một thành phần thiết bị điện tử được sử dụng để kiểm soát các phần khác nhau của một xe cơ giới; giúp trong quá trình chuyển đổi một thiết kế mô hình ECU thành một ECU vật lý; cũng giúp trong quá trình đo đạc và kiểm tra ECU.

What is a A2L file?

Standard file format specified by the ASAM MCD-2MC (ASAP2) workgroup; describes the interfaces, measurements, and parameters of an Electronic Control Unit (ECU), an electronics component that is used to control various parts of a motor vehicle; helps in the process of transforming an ECU model design into a physical ECU; also helps in the process of calibrating and testing the ECU.

Phần mềm mở file .A2L

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A2L do filegi.com tổng hợp.

  • NI ECU Measurement and Calibration Toolkit
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • AVL CRETA Calibration Data Management
  • HEXplorer

Chuyển đổi file .A2L

           

File .A2L có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *