A2T File

? Cách mở file .A2T? Những phần mềm mở file .A2T và sửa file lỗi. Convert N/A A2T file sang định dạng khác.

.A2T File Extension

   
File name A2T File
File Type Adlib Tracker II Tiny Module File
Nhà phát triển Adlib
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .A2T là file gì?

A2T là Audio Files - Adlib Tracker II Tiny Module File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adlib.

Mô-đun tạo ra với Adlib Tracker II, một chương trình theo dõi âm thanh FM; chứa các bài hát với điểm số âm nhạc mẫu âm thanh phát lại chứa trong các tập tin; chứa dữ liệu liên quan đến phiên bản tập tin định dạng, mô hình, tiến độ ban đầu, và tốc độ; tương tự như các tập tin .A2M.

What is a A2T file?

Module created with Adlib Tracker II, a FM audio tracking program; contains tracks with musical scores that play back sound samples contained within the file; holds data regarding the file format version, patterns, initial tempo, and speed; similar to the .A2M file.

Cách mở .A2T file

Để mở file .A2T click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A2T bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A2T

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A2T do người dùng đóng góp.

  • Nullsoft Winamp with AdPlug plugin
  • Adlib Tracker II
  • Adlib Tracker II

Chuyển đổi file .A2T

File .A2T có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *