A2T File

A2T là Audio Files - Adlib Tracker II Tiny Module File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adlib.

.A2T File Extension

   
File name A2T File
File Type Adlib Tracker II Tiny Module File
Nhà phát triển Adlib
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .A2T là file gì?

A2T là Audio Files - Adlib Tracker II Tiny Module File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adlib.

Mô-đun tạo ra với Adlib Tracker II, một chương trình theo dõi âm thanh FM; chứa các bài hát với điểm số âm nhạc mẫu âm thanh phát lại chứa trong các tập tin; chứa dữ liệu liên quan đến phiên bản tập tin định dạng, mô hình, tiến độ ban đầu, và tốc độ; tương tự như các tập tin .A2M.

What is a A2T file?

Module created with Adlib Tracker II, a FM audio tracking program; contains tracks with musical scores that play back sound samples contained within the file; holds data regarding the file format version, patterns, initial tempo, and speed; similar to the .A2M file.

Phần mềm mở file .A2T

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A2T do filegi.com tổng hợp.

  • Nullsoft Winamp with AdPlug plugin
  • Adlib Tracker II
  • Adlib Tracker II

Chuyển đổi file .A2T

           

File .A2T có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *