A4L File

A4L là Data Files - Authorware 4 Library, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.A4L File Extension

   
File name A4L File
File Type Authorware 4 Library
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .A4L là file gì?

A4L là Data Files - Authorware 4 Library, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Chứa các đối tượng như biểu tượng, hình ảnh, và âm thanh được sử dụng bởi Authorware, một authoring công cụ trực quan để tạo e-learning các ứng dụng đa phương tiện; có thể được phân phối qua đĩa CD, qua mạng, hoặc Web.

What is a A4L file?

Contains objects such as icons, images, and sounds used by Authorware, a visual authoring tool for creating media-rich e-learning applications; may be distributed via CD, over a network, or the Web.

Phần mềm mở file .A4L

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A4L do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Authorware

Chuyển đổi file .A4L

           

File .A4L có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *