A4L File

? Cách mở file .A4L? Những phần mềm mở file .A4L và sửa file lỗi. Convert Binary A4L file sang định dạng khác.

.A4L File Extension

   
File name A4L File
File Type Authorware 4 Library
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .A4L là file gì?

A4L là Data Files - Authorware 4 Library, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Chứa các đối tượng như biểu tượng, hình ảnh, và âm thanh được sử dụng bởi Authorware, một authoring công cụ trực quan để tạo e-learning các ứng dụng đa phương tiện; có thể được phân phối qua đĩa CD, qua mạng, hoặc Web.

What is a A4L file?

Contains objects such as icons, images, and sounds used by Authorware, a visual authoring tool for creating media-rich e-learning applications; may be distributed via CD, over a network, or the Web.

Cách mở .A4L file

Để mở file .A4L click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A4L bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A4L

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A4L do người dùng đóng góp.

  • Adobe Authorware

Chuyển đổi file .A4L

File .A4L có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *