ACTION File

ACTION là Executable Files - Automator Action, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

.ACTION File Extension

   
File name ACTION File
File Type Automator Action
Nhà phát triển Apple
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (36 Bình chọn)

File .ACTION là file gì?

ACTION là Executable Files - Automator Action, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Hồ HÀNH ĐỘNG là một tập tin văn bản trong Xcode và được sử dụng bởi Automator, một chương trình để tạo sự tự động trong hệ điều hành MacOS. Nó bao gồm một hành động cụ thể mà có thể được kết hợp với các hoạt động khác để tạo ra một quá trình tự động (các quá trình này được lưu dưới dạng văn bản .WORKFLOW).

What is a ACTION file?

An ACTION file is a file written in Xcode and used by Automator, a program for creating automations in macOS. It contains a specific action that can be combined with other actions to create an automated process (these processes are saved as .WORKFLOW documents).

Phần mềm mở file .ACTION

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACTION do filegi.com tổng hợp.

  • Apple Automator
  • Adobe GoLive
  • Adobe GoLive
  • Microsoft Office
  • OpenOffice.org Calc
  • HAANSOFT HWP
  • HAANSOFT HWP

Chuyển đổi file .ACTION

           

File .ACTION có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *