ACTION File

? Cách mở file .ACTION? Những phần mềm mở file .ACTION và sửa file lỗi. Convert N/A ACTION file sang định dạng khác.

.ACTION File Extension

   
File name ACTION File
File Type Automator Action
Nhà phát triển Apple
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (36 Bình chọn)

File .ACTION là file gì?

ACTION là Executable Files - Automator Action, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Hồ HÀNH ĐỘNG là một tập tin văn bản trong Xcode và được sử dụng bởi Automator, một chương trình để tạo sự tự động trong hệ điều hành MacOS. Nó bao gồm một hành động cụ thể mà có thể được kết hợp với các hoạt động khác để tạo ra một quá trình tự động (các quá trình này được lưu dưới dạng văn bản .WORKFLOW).

What is a ACTION file?

An ACTION file is a file written in Xcode and used by Automator, a program for creating automations in macOS. It contains a specific action that can be combined with other actions to create an automated process (these processes are saved as .WORKFLOW documents).

Cách mở .ACTION file

Để mở file .ACTION click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACTION bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACTION

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACTION do người dùng đóng góp.

  • Apple Automator
  • Adobe GoLive
  • Adobe GoLive
  • Microsoft Office
  • OpenOffice.org Calc
  • HAANSOFT HWP
  • HAANSOFT HWP

Chuyển đổi file .ACTION

File .ACTION có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *