ACTM File

? Cách mở file .ACTM? Những phần mềm mở file .ACTM và sửa file lỗi. Convert N/A ACTM file sang định dạng khác.

.ACTM File Extension

   
File name ACTM File
File Type AutoCAD Action Macro File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .ACTM là file gì?

ACTM là Executable Files - AutoCAD Action Macro File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

tập tin vĩ mô được tạo ra bởi AutoCAD, một thiết kế và kỹ thuật ứng dụng 2D và 3D; chứa một chuỗi các hành động được ghi bằng hành động ghi AutoCAD; có thể lưu trữ ghi mục dòng lệnh cũng như các lựa chọn từ thanh công cụ và menu.

What is a ACTM file?

Macro file created by AutoCAD, a 2D and 3D design and engineering application; contains a sequence of actions recorded using AutoCAD's Action Recorder; may store recorded command line entries as well as selections from toolbars and menus.

Cách mở .ACTM file

Để mở file .ACTM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACTM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACTM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACTM do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD 2020

Chuyển đổi file .ACTM

File .ACTM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *