A4M File

A4M là Data Files - Authorware 4 Macintosh File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.A4M File Extension

   
File name A4M File
File Type Authorware 4 Macintosh File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .A4M là file gì?

A4M là Data Files - Authorware 4 Macintosh File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Dự án đóng gói Authorware tạo ra với phiên bản Mac của Authorware v 4. định dạng có thể chỉnh sửa dự án mà chưa được đóng gói để phân phối.

What is a A4M file?

Unpackaged Authorware project created with the Mac version of Authorware v. 4; editable project format that has not yet been packaged for distribution.

Phần mềm mở file .A4M

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A4M do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Authorware
  • A4MenuBuilder
  • A4MenuBuilder

Chuyển đổi file .A4M

           

File .A4M có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *