A4P File

? Cách mở file .A4P? Những phần mềm mở file .A4P và sửa file lỗi. Convert Binary A4P file sang định dạng khác.

.A4P File Extension

   
File name A4P File
File Type A4Desk Pro Project File
Nhà phát triển Avanquest Software
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (23 Bình chọn)

File .A4P là file gì?

A4P là Web Files - A4Desk Pro Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Avanquest Software.

hồ sơ dự án tạo ra bởi A4Desk Pro, một chương trình sử dụng để làm các trang web Flash mà không đòi hỏi kiến ​​thức chuyên sâu của Flash; được tạo ra từ một trong những mẫu kèm theo A4Desk Pro và bao gồm các hình ảnh động Flash và nội dung trang web tương tác.

What is a A4P file?

Project file created by A4Desk Pro, a program used for making Flash websites without requiring in-depth knowledge of Flash; created from one of the templates included with A4Desk Pro and includes Flash animations and interactive website content.

Cách mở .A4P file

Để mở file .A4P click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A4P bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A4P

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A4P do người dùng đóng góp.

  • Avanquest A4Desk Pro
  • A4MenuBuilder
  • A4MenuBuilder

Chuyển đổi file .A4P

File .A4P có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *