A52 File

? Cách mở file .A52? Những phần mềm mở file .A52 và sửa file lỗi. Convert Binary A52 file sang định dạng khác.

.A52 File Extension

   
File name A52 File
File Type 1Atari 5200 ROM
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (6 Bình chọn)

File .A52 là file gì?

A52 là Game Files - 1Atari 5200 ROM, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

What is a A52 file?

Game ROM used by Atari 5200 console emulators; saves the data for the game exactly as it was represented on the game cartridge; used for storing old games and playing them using emulation software that supports the Atari 5200 BIOS.

Cách mở .A52 file

Để mở file .A52 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A52 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A52

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A52 do người dùng đóng góp.

  • VideoLAN VLC media player
  • Applian FLV and Media Player
  • Applian FLV and Media Player
  • Rich Media Player
  • Free Media Player
  • FLV and Media Player
  • FLV and Media Player

Chuyển đổi file .A52

File .A52 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *