A5L File

? Cách mở file .A5L? Những phần mềm mở file .A5L và sửa file lỗi. Convert Binary A5L file sang định dạng khác.

.A5L File Extension

   
File name A5L File
File Type Authorware 5 Library
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .A5L là file gì?

A5L là Data Files - Authorware 5 Library, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Chứa các đối tượng như hình ảnh, âm thanh, biểu tượng, và điều khiển được tham chiếu bởi một dự án Authorware; Authorware là một chương trình phần mềm được sử dụng để tạo ra nội dung e-learning.

What is a A5L file?

Contains objects such as images, sounds, icons, and controls referenced by an Authorware project; Authorware is a software program used for creating e-learning content.

Cách mở .A5L file

Để mở file .A5L click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A5L bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A5L

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A5L do người dùng đóng góp.

  • Adobe Authorware

Chuyển đổi file .A5L

File .A5L có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *