A5RPT File

A5RPT là Data Files - Alpha Five Project Report File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alpha Software.

.A5RPT File Extension

   
File name A5RPT File
File Type Alpha Five Project Report File
Nhà phát triển Alpha Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .A5RPT là file gì?

A5RPT là Data Files - Alpha Five Project Report File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alpha Software.

Báo cáo được tạo ra bởi Alpha Năm, một Web, máy tính để bàn, và chương trình phát triển ứng dụng di động; chứa một báo cáo dự án dựa trên các dữ liệu trong nguồn dữ liệu SQL của bạn; cho phép các báo cáo được công bố, sao chép, và sao lưu; nằm trong "WebProject" thư mục của dự án của bạn cùng với các tập tin dự án khác như file .A5WCMP và .PNG.

What is a A5RPT file?

Report created by Alpha Five, a Web, desktop, and mobile application development program; contains a project report based on the data in your SQL datasource; enables reports to be published, copied, and backed up; located in the "WebProject" folder of your project along with other project files like .A5WCMP and .PNG files.

Phần mềm mở file .A5RPT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A5RPT do filegi.com tổng hợp.

  • Alpha Software Alpha Anywhere

Chuyển đổi file .A5RPT

           

File .A5RPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *