A5RPT File

? Cách mở file .A5RPT? Những phần mềm mở file .A5RPT và sửa file lỗi. Convert N/A A5RPT file sang định dạng khác.

.A5RPT File Extension

   
File name A5RPT File
File Type Alpha Five Project Report File
Nhà phát triển Alpha Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .A5RPT là file gì?

A5RPT là Data Files - Alpha Five Project Report File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alpha Software.

Báo cáo được tạo ra bởi Alpha Năm, một Web, máy tính để bàn, và chương trình phát triển ứng dụng di động; chứa một báo cáo dự án dựa trên các dữ liệu trong nguồn dữ liệu SQL của bạn; cho phép các báo cáo được công bố, sao chép, và sao lưu; nằm trong "WebProject" thư mục của dự án của bạn cùng với các tập tin dự án khác như file .A5WCMP và .PNG.

What is a A5RPT file?

Report created by Alpha Five, a Web, desktop, and mobile application development program; contains a project report based on the data in your SQL datasource; enables reports to be published, copied, and backed up; located in the "WebProject" folder of your project along with other project files like .A5WCMP and .PNG files.

Cách mở .A5RPT file

Để mở file .A5RPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A5RPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A5RPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A5RPT do người dùng đóng góp.

  • Alpha Software Alpha Anywhere

Chuyển đổi file .A5RPT

File .A5RPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *