A6P File

A6P là Executable Files - Authorware 6 Program, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.A6P File Extension

   
File name A6P File
File Type Authorware 6 Program
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (18 Bình chọn)

File .A6P là file gì?

A6P là Executable Files - Authorware 6 Program, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

ứng dụng Authorware biên soạn tạo ra với Authorware 6.x, một chương trình authoring thị giác để tạo e-learning các ứng dụng đa phương tiện; điều khiển được trong phiên bản đầy đủ của Authorware hoặc Authorware Player miễn phí.

What is a A6P file?

Compiled Authorware application created with Authorware 6.x, a visual authoring program for creating media-rich e-learning applications; playable in the full version of Authorware or the free Authorware Player.

Phần mềm mở file .A6P

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A6P do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Authorware
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .A6P

           

File .A6P có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *