A6P File

? Cách mở file .A6P? Những phần mềm mở file .A6P và sửa file lỗi. Convert Binary A6P file sang định dạng khác.

.A6P File Extension

   
File name A6P File
File Type Authorware 6 Program
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (18 Bình chọn)

File .A6P là file gì?

A6P là Executable Files - Authorware 6 Program, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

ứng dụng Authorware biên soạn tạo ra với Authorware 6.x, một chương trình authoring thị giác để tạo e-learning các ứng dụng đa phương tiện; điều khiển được trong phiên bản đầy đủ của Authorware hoặc Authorware Player miễn phí.

What is a A6P file?

Compiled Authorware application created with Authorware 6.x, a visual authoring program for creating media-rich e-learning applications; playable in the full version of Authorware or the free Authorware Player.

Cách mở .A6P file

Để mở file .A6P click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A6P bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A6P

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A6P do người dùng đóng góp.

  • Adobe Authorware
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .A6P

File .A6P có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *