ACD File

? Cách mở file .ACD? Những phần mềm mở file .ACD và sửa file lỗi. Convert Binary ACD file sang định dạng khác.

.ACD File Extension

   
File name ACD File
File Type 1ACID Project File
Nhà phát triển MAGIX
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (13 Bình chọn)

File .ACD là file gì?

ACD là Audio Files - 1ACID Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MAGIX.

Dự án tạo ra với MAGIX ACID, một chương trình sản xuất âm thanh; chứa âm thanh và tài liệu tham khảo để các vòng lặp và các file âm thanh khác được sử dụng bởi dự án; cũng có thể bao gồm các hiệu ứng, khối lượng và điều chỉnh chảo, và các thiết lập khác lưu trong dự án.

What is a ACD file?

Project created with MAGIX ACID, an audio production program; contains audio tracks and references to loops and other audio files used by the project; may also include effects, volume and pan adjustments, and other settings saved within the project.

Cách mở .ACD file

Để mở file .ACD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACD do người dùng đóng góp.

  • Sony ACID Xpress
  • MAGIX ACID Pro 9
  • MAGIX ACID Pro 9
  • MAGIX ACID Music Studio 11
  • ACID Xpress
  • Sonic Foundry ACID Pro
  • Sonic Foundry ACID Pro

Chuyển đổi file .ACD

File .ACD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *