ACD-BAK File

? Cách mở file .ACD-BAK? Những phần mềm mở file .ACD-BAK và sửa file lỗi. Convert Binary ACD-BAK file sang định dạng khác.

.ACD-BAK File Extension

   
File name ACD-BAK File
File Type MAGIX ACID Project Backup File
Nhà phát triển MAGIX
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (9 Bình chọn)

File .ACD-BAK là file gì?

ACD-BAK là Audio Files - MAGIX ACID Project Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MAGIX.

tập tin sao lưu tạo ra bởi MAGIX ACID Pro, Music Studio, hoặc Xpress; cửa hàng một bản sao lưu của dự án .ACD đang mở; tiết kiệm thời gian thực sao chép của dự án trong khi chỉnh sửa một bộ sưu tập âm nhạc.

What is a ACD-BAK file?

Backup file created by MAGIX ACID Pro, Music Studio, or Xpress; stores a backup copy of the currently open .ACD project; saves the real-time copy of the project while editing a music compilation.

Cách mở .ACD-BAK file

Để mở file .ACD-BAK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACD-BAK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACD-BAK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACD-BAK do người dùng đóng góp.

  • Sony ACID Xpress
  • MAGIX ACID Pro 9
  • MAGIX ACID Pro 9
  • MAGIX ACID Music Studio 11
  • ACID Xpress
  • Sony ACID Music Studio
  • Sony ACID Music Studio

Chuyển đổi file .ACD-BAK

File .ACD-BAK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *