A78 File

? Cách mở file .A78? Những phần mềm mở file .A78 và sửa file lỗi. Convert Binary A78 file sang định dạng khác.

.A78 File Extension

   
File name A78 File
File Type Atari 7800 ROM
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .A78 là file gì?

A78 là Game Files - Atari 7800 ROM, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Hồ A78 là một tập tin trò chơi ROM được sử dụng bởi Atari 7800 giả lập, mà có thể chơi Atari 7800 trò chơi như thể họ đang chạy trên hệ thống ban đầu. Nó chứa một bản sao chính xác của dữ liệu trò chơi từ hộp mực trò chơi ban đầu, được sử dụng bởi một giả lập để chơi trò chơi.

What is a A78 file?

An A78 file is a game ROM file used by Atari 7800 emulators, which can play Atari 7800 games as if they were run on the original system. It contains an exact copy of game data from the original game cartridge, which is used by an emulator to play the game.

Cách mở .A78 file

Để mở file .A78 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A78 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A78

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A78 do người dùng đóng góp.

  • OpenEmu
  • MESS
  • MESS
  • Emu7800
  • ProSystem Emulator

Chuyển đổi file .A78

File .A78 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *