A7D File

A7D là Settings Files - Authorware 7 Model, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

.A7D File Extension

   
File name A7D File
File Type Authorware 7 Model
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .A7D là file gì?

A7D là Settings Files - Authorware 7 Model, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Mô hình được tạo ra và được sử dụng bởi Authorware 7, một e-learning ứng dụng IDE; chứa một đoạn thẳng dòng chảy có thể được chèn vào flowlines khác.

What is a A7D file?

Model created and used by Authorware 7, an e-learning application IDE; contains a flow line segment that can be inserted into other flowlines.

Phần mềm mở file .A7D

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A7D do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Authorware

Chuyển đổi file .A7D

           

File .A7D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *