A7D File

? Cách mở file .A7D? Những phần mềm mở file .A7D và sửa file lỗi. Convert N/A A7D file sang định dạng khác.

.A7D File Extension

   
File name A7D File
File Type Authorware 7 Model
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .A7D là file gì?

A7D là Settings Files - Authorware 7 Model, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Mô hình được tạo ra và được sử dụng bởi Authorware 7, một e-learning ứng dụng IDE; chứa một đoạn thẳng dòng chảy có thể được chèn vào flowlines khác.

What is a A7D file?

Model created and used by Authorware 7, an e-learning application IDE; contains a flow line segment that can be inserted into other flowlines.

Cách mở .A7D file

Để mở file .A7D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A7D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A7D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A7D do người dùng đóng góp.

  • Adobe Authorware

Chuyển đổi file .A7D

File .A7D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *