AAB File

? Cách mở file .AAB? Những phần mềm mở file .AAB và sửa file lỗi. Convert Binary AAB file sang định dạng khác.

.AAB File Extension

   
File name AAB File
File Type Android App Bundle
Nhà phát triển Google
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.7 ★ (9 Bình chọn)

File .AAB là file gì?

AAB là Developer Files - Android App Bundle, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Google.

Hồ AAB là một App Bundle Android các nhà phát triển sử dụng cho các ứng dụng tải lên Google Play. Sau khi upload, Google Play sử dụng một quá trình gọi là động phân phối để cung cấp các phiên bản tối ưu hóa các gói ứng dụng (file .apk) với các thiết bị dùng để họ chỉ chứa các phần cụ thể của ứng dụng mà mỗi nhu cầu thiết bị để chạy. Với động giao hàng, cài đặt ứng dụng quy mô có thể được giảm đáng kể trên các thiết bị người dùng.

What is a AAB file?

An AAB file is an Android App Bundle that developers use for uploading apps to Google Play. After upload, Google Play uses a process called Dynamic Delivery to deliver optimized versions of app packages (.APK files) to user devices so they contain only the specific portions of the app that each device needs to run. With Dynamic Delivery, app install sizes can be reduced significantly on user devices.

Cách mở .AAB file

Để mở file .AAB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AAB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AAB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AAB do người dùng đóng góp.

  • Google Android Studio
  • Google bundletool
  • Google bundletool
  • IPWEBS
  • ALBUM MASTER Ver.2
  • InsurancePro
  • InsurancePro

Chuyển đổi file .AAB

File .AAB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *