AAN File

AAN là Data Files - Pro Tools Elastic Audio Analysis File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Avid Technology.

.AAN File Extension

   
File name AAN File
File Type Pro Tools Elastic Audio Analysis File
Nhà phát triển Avid Technology
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .AAN là file gì?

AAN là Data Files - Pro Tools Elastic Audio Analysis File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Avid Technology.

tập tin tạm thời được tạo ra bởi Pro Tools Avid, một biên tập âm thanh và ứng dụng sản xuất; chứa thông tin mô tả bất kỳ thay đổi được thực để phân tích dữ liệu đàn hồi âm thanh trong một phiên.

What is a AAN file?

Temporary file created by Avid Pro Tools, an audio editing and production application; contains information describing any changes made to Elastic Audio analysis data during a session.

Phần mềm mở file .AAN

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AAN do filegi.com tổng hợp.

  • Avid Pro Tools
  • ProTools MP
  • ProTools MP
  • Killer Bugs for Pro Tools
  • Pro ToolsR

Chuyển đổi file .AAN

           

File .AAN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *