AAN File

? Cách mở file .AAN? Những phần mềm mở file .AAN và sửa file lỗi. Convert N/A AAN file sang định dạng khác.

.AAN File Extension

   
File name AAN File
File Type Pro Tools Elastic Audio Analysis File
Nhà phát triển Avid Technology
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .AAN là file gì?

AAN là Data Files - Pro Tools Elastic Audio Analysis File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Avid Technology.

tập tin tạm thời được tạo ra bởi Pro Tools Avid, một biên tập âm thanh và ứng dụng sản xuất; chứa thông tin mô tả bất kỳ thay đổi được thực để phân tích dữ liệu đàn hồi âm thanh trong một phiên.

What is a AAN file?

Temporary file created by Avid Pro Tools, an audio editing and production application; contains information describing any changes made to Elastic Audio analysis data during a session.

Cách mở .AAN file

Để mở file .AAN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AAN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AAN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AAN do người dùng đóng góp.

  • Avid Pro Tools
  • ProTools MP
  • ProTools MP
  • Killer Bugs for Pro Tools
  • Pro ToolsR

Chuyển đổi file .AAN

File .AAN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *