AAR File

? Cách mở file .AAR? Những phần mềm mở file .AAR và sửa file lỗi. Convert Zip AAR file sang định dạng khác.

.AAR File Extension

   
File name AAR File
File Type Android Archive
Nhà phát triển Google
Phân loại Developer Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.1 ★ (8 Bình chọn)

File .AAR là file gì?

AAR là Developer Files - Android Archive, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Google.

Một file AAR chứa một thư viện phần mềm sử dụng cho việc phát triển ứng dụng Android. Đó là cấu trúc tương tự như một file .apk (Android Package), nhưng nó cho phép một nhà phát triển để lưu trữ một thành phần tái sử dụng mà có thể được sử dụng trên nhiều ứng dụng khác nhau. Ví dụ về các thành phần tái sử dụng Android bao gồm các hoạt động, dịch vụ, và bố trí giao diện người dùng.

What is a AAR file?

An AAR file contains a software library used for developing Android apps. It is structurally similar to an .APK file (Android Package), but it allows a developer to store a reusable component that can be used across multiple different apps. Examples of reusable Android components include Activities, Services, and user interface layouts.

Cách mở .AAR file

Để mở file .AAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AAR do người dùng đóng góp.

  • Google Android Studio
  • AgentAchieve Report Generator
  • AgentAchieve Report Generator

Chuyển đổi file .AAR

File .AAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *