AAUI File

? Cách mở file .AAUI? Những phần mềm mở file .AAUI và sửa file lỗi. Convert Binary AAUI file sang định dạng khác.

.AAUI File Extension

   
File name AAUI File
File Type Acrobat User Interface File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .AAUI là file gì?

AAUI là Plugin Files - Acrobat User Interface File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Giao diện người dùng thành phần, được gọi là một "công cụ Set," được sử dụng bởi phần mềm Adobe Acrobat, một chương trình dùng để tạo và chỉnh sửa file PDF; hoạt động như một plugin và có thể lưu trữ một bảng điều khiển tùy chỉnh hoặc một thành phần giao diện khác; được sử dụng bởi người dùng Acrobat để phân phối và cài đặt bộ công cụ của bên thứ ba tùy chỉnh.

What is a AAUI file?

User interface component, referred to as a "Tool Set," used by Adobe Acrobat, a program used for creating and editing PDFs; acts like a plugin and may store a custom panel or other interface component; used by Acrobat users for distributing and installing custom third-party Tool Sets.

Cách mở .AAUI file

Để mở file .AAUI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AAUI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AAUI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AAUI do người dùng đóng góp.

  • Adobe Acrobat DC
  • Adobe Acrobat DC
  • Adobe Acrobat DC

Chuyển đổi file .AAUI

File .AAUI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *