AAWDEF File

? Cách mở file .AAWDEF? Những phần mềm mở file .AAWDEF và sửa file lỗi. Convert N/A AAWDEF file sang định dạng khác.

.AAWDEF File Extension

   
File name AAWDEF File
File Type Ad-Aware Definitions File
Nhà phát triển Lavasoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (9 Bình chọn)

File .AAWDEF là file gì?

AAWDEF là Misc Files - Ad-Aware Definitions File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Lavasoft.

Chứa các định nghĩa của phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp, virus và cho, một chương trình chống phần mềm gián điệp Ad-Aware; được sử dụng để định vị và loại bỏ phần mềm độc hại từ một hệ thống; cần được cập nhật thường xuyên để bảo vệ chống lại kiểu tấn công mới hệ thống.

What is a AAWDEF file?

Contains definitions of adware, spyware, and viruses for Ad-Aware, an anti-spyware program; used for locating and removing malware from a system; should be updated regularly to protect against new types of system attacks.

Cách mở .AAWDEF file

Để mở file .AAWDEF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AAWDEF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AAWDEF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AAWDEF do người dùng đóng góp.

  • Lavasoft Ad-Aware

Chuyển đổi file .AAWDEF

File .AAWDEF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *