AAWDEF File

AAWDEF là Misc Files - Ad-Aware Definitions File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Lavasoft.

.AAWDEF File Extension

   
File name AAWDEF File
File Type Ad-Aware Definitions File
Nhà phát triển Lavasoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (9 Bình chọn)

File .AAWDEF là file gì?

AAWDEF là Misc Files - Ad-Aware Definitions File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Lavasoft.

Chứa các định nghĩa của phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp, virus và cho, một chương trình chống phần mềm gián điệp Ad-Aware; được sử dụng để định vị và loại bỏ phần mềm độc hại từ một hệ thống; cần được cập nhật thường xuyên để bảo vệ chống lại kiểu tấn công mới hệ thống.

What is a AAWDEF file?

Contains definitions of adware, spyware, and viruses for Ad-Aware, an anti-spyware program; used for locating and removing malware from a system; should be updated regularly to protect against new types of system attacks.

Phần mềm mở file .AAWDEF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AAWDEF do filegi.com tổng hợp.

  • Lavasoft Ad-Aware

Chuyển đổi file .AAWDEF

           

File .AAWDEF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *