AB2 File

AB2 là Data Files - Print Shop Address Book File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Broderbund.

.AB2 File Extension

   
File name AB2 File
File Type Print Shop Address Book File
Nhà phát triển Broderbund
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.8 ★ (13 Bình chọn)

File .AB2 là file gì?

AB2 là Data Files - Print Shop Address Book File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Broderbund.

Tệp sổ địa chỉ được sử dụng bởi Print Shop, một chương trình cho phép người dùng định dạng và in thẻ, biểu ngữ, lịch, tờ rơi, và nhãn; chứa một tập hợp các địa chỉ cho các tổ chức và nhân dân; sử dụng với một mẫu tài liệu để in một cá nhân giải quyết sao cho mỗi mục trong sổ địa chỉ.

What is a AB2 file?

Address book file used by Print Shop, a program that allows users to format and print cards, banners, calendars, brochures, and labels; contains a collection of addresses for organizations and people; used with a document template to print a personally addressed copy for each entry in the address book.

Phần mềm mở file .AB2

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AB2 do filegi.com tổng hợp.

  • Broderbund The Print Shop
  • ASUKABOOK Maker
  • ASUKABOOK Maker
  • ADBOOK

Chuyển đổi file .AB2

           

File .AB2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *