AB2 File

? Cách mở file .AB2? Những phần mềm mở file .AB2 và sửa file lỗi. Convert Binary AB2 file sang định dạng khác.

.AB2 File Extension

   
File name AB2 File
File Type Print Shop Address Book File
Nhà phát triển Broderbund
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.8 ★ (13 Bình chọn)

File .AB2 là file gì?

AB2 là Data Files - Print Shop Address Book File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Broderbund.

Tệp sổ địa chỉ được sử dụng bởi Print Shop, một chương trình cho phép người dùng định dạng và in thẻ, biểu ngữ, lịch, tờ rơi, và nhãn; chứa một tập hợp các địa chỉ cho các tổ chức và nhân dân; sử dụng với một mẫu tài liệu để in một cá nhân giải quyết sao cho mỗi mục trong sổ địa chỉ.

What is a AB2 file?

Address book file used by Print Shop, a program that allows users to format and print cards, banners, calendars, brochures, and labels; contains a collection of addresses for organizations and people; used with a document template to print a personally addressed copy for each entry in the address book.

Cách mở .AB2 file

Để mở file .AB2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AB2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AB2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AB2 do người dùng đóng góp.

  • Broderbund The Print Shop
  • ASUKABOOK Maker
  • ASUKABOOK Maker
  • ADBOOK

Chuyển đổi file .AB2

File .AB2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *