AB3 File

? Cách mở file .AB3? Những phần mềm mở file .AB3 và sửa file lỗi. Convert N/A AB3 file sang định dạng khác.

.AB3 File Extension

   
File name AB3 File
File Type PhotoImpact 3 Album File
Nhà phát triển Ulead Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .AB3 là file gì?

AB3 là Data Files - PhotoImpact 3 Album File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ulead Systems.

Hình ảnh album tạo ra với phiên bản thứ ba của Ulead PhotoImpact; sử dụng cho danh mục hình ảnh trong một định dạng có tổ chức; chứa tham chiếu đến những hình ảnh trong album, nhưng không phải là hình ảnh bản thân.

What is a AB3 file?

Picture album created with the third version of Ulead PhotoImpact; used for cataloging images in an organized format; contains references to the images in the album, but not the images themselves.

Cách mở .AB3 file

Để mở file .AB3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AB3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AB3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AB3 do người dùng đóng góp.

  • PhotoImpact
  • Ulead PhotoImpact
  • Ulead PhotoImpact
  • PhotoImpact Bundled Ed
  • PhotoImpact SE
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AB3

File .AB3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *