AB3 File

AB3 là Data Files - PhotoImpact 3 Album File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ulead Systems.

.AB3 File Extension

   
File name AB3 File
File Type PhotoImpact 3 Album File
Nhà phát triển Ulead Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .AB3 là file gì?

AB3 là Data Files - PhotoImpact 3 Album File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ulead Systems.

Hình ảnh album tạo ra với phiên bản thứ ba của Ulead PhotoImpact; sử dụng cho danh mục hình ảnh trong một định dạng có tổ chức; chứa tham chiếu đến những hình ảnh trong album, nhưng không phải là hình ảnh bản thân.

What is a AB3 file?

Picture album created with the third version of Ulead PhotoImpact; used for cataloging images in an organized format; contains references to the images in the album, but not the images themselves.

Phần mềm mở file .AB3

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AB3 do filegi.com tổng hợp.

  • PhotoImpact
  • Ulead PhotoImpact
  • Ulead PhotoImpact
  • PhotoImpact Bundled Ed
  • PhotoImpact SE
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AB3

           

File .AB3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *