ABA File

ABA là Backup Files - 1Palm Address Book Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Palm.

.ABA File Extension

   
File name ABA File
File Type 1Palm Address Book Archive
Nhà phát triển Palm
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .ABA là file gì?

ABA là Backup Files - 1Palm Address Book Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Palm.

Địa chỉ lưu trữ cuốn sách tập tin được tạo ra bởi các thiết bị di động Palm; chứa địa chỉ liên lạc mục với tên, tổ chức, địa chỉ email, số điện thoại, tiêu đề, và hình ảnh; sử dụng để sao lưu và đồng bộ danh bạ cá nhân và chuyên nghiệp giữa các máy tính và các thiết bị di động.

What is a ABA file?

Address book archive file created by Palm mobile devices; contains contacts entries with name, organization, email address, phone number, title, and photos; use to backup and synchronize personal and professional contacts between computers and mobile devices.

Phần mềm mở file .ABA

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABA do filegi.com tổng hợp.

  • Palm Desktop
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • OpenOffice.org Writer

Chuyển đổi file .ABA

           

File .ABA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *