ABCDP File

? Cách mở file .ABCDP? Những phần mềm mở file .ABCDP và sửa file lỗi. Convert N/A ABCDP file sang định dạng khác.

.ABCDP File Extension

   
File name ABCDP File
File Type Address Book CoreData Person File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .ABCDP là file gì?

ABCDP là Data Files - Address Book CoreData Person File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

tập tin siêu dữ liệu sao lưu được tạo bởi Address Book, một ứng dụng tổ chức tiếp xúc đi kèm với OS X; chứa một danh sách bất động sản cho một Address Book vào thẻ dữ liệu với thông tin về một con người.

What is a ABCDP file?

Backup metadata file created by Address Book, a contact organization application bundled with OS X; contains a property list for an Address Book data card entry with information about a person.

Cách mở .ABCDP file

Để mở file .ABCDP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ABCDP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ABCDP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABCDP do người dùng đóng góp.

  • Apple Contacts

Chuyển đổi file .ABCDP

File .ABCDP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *