BIQ File

BIQ là Game Files - Civilization 3 Scenario File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Take-Two Interactive Software.

.BIQ File Extension

   
File name BIQ File
File Type Civilization 3 Scenario File
Nhà phát triển Take-Two Interactive Software
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .BIQ là file gì?

BIQ là Game Files - Civilization 3 Scenario File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Take-Two Interactive Software.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi "Sid Meier của Civilization III" (Civ3), một trò chơi chiến lược đế chế-xây dựng; có thể chứa dữ liệu cho một kịch bản hay một trò chơi lưu; được sử dụng bởi Civilization III: Hoàn thành phiên bản 12,06 và sau đó.

What is a BIQ file?

Game file used by "Sid Meier's Civilization III" (Civ3), an empire-building strategy game; can contain data for a scenario or a saved game; used by Civilization III: Complete version 12.06 and later.

Phần mềm mở file .BIQ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BIQ do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BIQ

           

File .BIQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *