BIQ File

? Cách mở file .BIQ? Những phần mềm mở file .BIQ và sửa file lỗi. Convert N/A BIQ file sang định dạng khác.

.BIQ File Extension

   
File name BIQ File
File Type Civilization 3 Scenario File
Nhà phát triển Take-Two Interactive Software
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .BIQ là file gì?

BIQ là Game Files - Civilization 3 Scenario File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Take-Two Interactive Software.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi "Sid Meier của Civilization III" (Civ3), một trò chơi chiến lược đế chế-xây dựng; có thể chứa dữ liệu cho một kịch bản hay một trò chơi lưu; được sử dụng bởi Civilization III: Hoàn thành phiên bản 12,06 và sau đó.

What is a BIQ file?

Game file used by "Sid Meier's Civilization III" (Civ3), an empire-building strategy game; can contain data for a scenario or a saved game; used by Civilization III: Complete version 12.06 and later.

Cách mở .BIQ file

Để mở file .BIQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BIQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BIQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BIQ do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BIQ

File .BIQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *