ICMA File

ICMA là Misc Files - InCopy Assignment File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.ICMA File Extension

   
File name ICMA File
File Type InCopy Assignment File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .ICMA là file gì?

ICMA là Misc Files - InCopy Assignment File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một ICMA là một tập tin chuyển nhượng được sử dụng bởi InCopy, một bộ xử lý từ đó tích hợp với Adobe InDesign. Nó chứa các liên kết đến một tập hợp con của một tài liệu mẹ InDesign (file .indd), cũng như chỉnh sửa quyền cho một người dùng cụ thể. file ICMA được sử dụng để gán một phần của một tài liệu để một biên tập viên.

What is a ICMA file?

An ICMA file is an assignment file used by InCopy, a word processor that integrates with Adobe InDesign. It contains links to a subset of an InDesign parent document (.INDD file), as well as editing permissions for a specific user. ICMA files are used to assign a portion of a document to an editor.

Phần mềm mở file .ICMA

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICMA do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InCopy 2020
  • Adobe InCopy 2020
  • Adobe InCopy
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ICMA

           

File .ICMA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *