ICM File

? Cách mở file .ICM? Những phần mềm mở file .ICM và sửa file lỗi. Convert Binary ICM file sang định dạng khác.

.ICM File Extension

   
File name ICM File
File Type Image Color Matching Profile
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (14 Bình chọn)

File .ICM là file gì?

ICM là Settings Files - Image Color Matching Profile, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Chứa một cài đặt màu sắc cho một chương trình phần mềm cụ hoặc thiết bị, chẳng hạn như một máy in hoặc máy quét; lưu trong một định dạng chuẩn có thể được nạp bởi các chương trình khác nhau và các thiết bị phần cứng; cho phép hệ thống màu sắc tương tự được sử dụng bởi nhiều thiết bị và các chương trình phần mềm, thậm chí trên nhiều máy tính.

What is a ICM file?

Contains a color settings for a specific software program or device, such as a printer or scanner; saved in a standard format that can be loaded by various programs and hardware devices; allows the same color system to be used by multiple devices and software programs, even across multiple computers.

Cách mở .ICM file

Để mở file .ICM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ICM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ICM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICM do người dùng đóng góp.

  • Apple ColorSync Utility
  • Microsoft Color Control Panel
  • Microsoft Color Control Panel
  • Adobe Photoshop 2020
  • CorelDRAW Graphics Suite 2020
  • Cerious ThumbsPlus
  • Cerious ThumbsPlus

Chuyển đổi file .ICM

File .ICM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *