BIP File

? Cách mở file .BIP? Những phần mềm mở file .BIP và sửa file lỗi. Convert N/A BIP file sang định dạng khác.

.BIP File Extension

   
File name BIP File
File Type 1Character Studio Biped File
Nhà phát triển N/A
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (13 Bình chọn)

File .BIP là file gì?

BIP là 3D Image Files - 1Character Studio Biped File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

chụp chuyển động tập tin được tạo ra với Character Studio; ghi lại chuyển động của một động vật hai chân (thường là một con người) và tiết kiệm khung cá nhân vào một tập tin; cho phép chuyển động của con người để được sao chép một cách chính xác trong các trò chơi video, phim ảnh, và phương tiện truyền thông khác, nơi hiệu ứng đặc biệt được sử dụng.

What is a BIP file?

Motion capture file created with Character Studio; records the motion of a biped (typically a human) and saves individual frames to a file; allows human motion to be accurately reproduced in video games, movies, and other media where special effects are used.

Cách mở .BIP file

Để mở file .BIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BIP do người dùng đóng góp.

  • KeyShot
  • KeyShot2
  • KeyShot2
  • Media Player Classic
  • Bruker MI
  • HyperShot
  • HyperShot

Chuyển đổi file .BIP

File .BIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *