BIP File

BIP là 3D Image Files - 1Character Studio Biped File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.BIP File Extension

   
File name BIP File
File Type 1Character Studio Biped File
Nhà phát triển N/A
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (13 Bình chọn)

File .BIP là file gì?

BIP là 3D Image Files - 1Character Studio Biped File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

chụp chuyển động tập tin được tạo ra với Character Studio; ghi lại chuyển động của một động vật hai chân (thường là một con người) và tiết kiệm khung cá nhân vào một tập tin; cho phép chuyển động của con người để được sao chép một cách chính xác trong các trò chơi video, phim ảnh, và phương tiện truyền thông khác, nơi hiệu ứng đặc biệt được sử dụng.

What is a BIP file?

Motion capture file created with Character Studio; records the motion of a biped (typically a human) and saves individual frames to a file; allows human motion to be accurately reproduced in video games, movies, and other media where special effects are used.

Phần mềm mở file .BIP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BIP do filegi.com tổng hợp.

  • KeyShot
  • KeyShot2
  • KeyShot2
  • Media Player Classic
  • Bruker MI
  • HyperShot
  • HyperShot

Chuyển đổi file .BIP

           

File .BIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *