ABKPRJ File

? Cách mở file .ABKPRJ? Những phần mềm mở file .ABKPRJ và sửa file lỗi. Convert N/A ABKPRJ file sang định dạng khác.

.ABKPRJ File Extension

   
File name ABKPRJ File
File Type Ashampoo Backup Project
Nhà phát triển Ashampoo
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ABKPRJ là file gì?

ABKPRJ là Data Files - Ashampoo Backup Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ashampoo.

Nộp dự án sao lưu được tạo bởi Burning Studio, một bản sao lưu và phục hồi và chương trình đốt đĩa; cửa hàng cài đặt cho một dự án sao lưu, trong đó có đề cập đến các tập tin và thư mục để sao lưu; có thể được sử dụng để tạo .ASHBAK file hoặc ghi đĩa sao lưu.

What is a ABKPRJ file?

File backup project created by Burning Studio, a backup and recovery and disc burning program; stores the settings for a backup project, including reference to the files and folders to backup; can be used for creating .ASHBAK files or burning backup discs.

Cách mở .ABKPRJ file

Để mở file .ABKPRJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ABKPRJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ABKPRJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABKPRJ do người dùng đóng góp.

  • Ashampoo Burning Studio FREE
  • Ashampoo Burning Studio
  • Ashampoo Burning Studio
  • Ashampoo Burning Studio Advanced
  • Ashampoo Burning Studio Elements
  • Ashampoo Burning Studio CBE
  • Ashampoo Burning Studio CBE

Chuyển đổi file .ABKPRJ

File .ABKPRJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *