HANDLEBARS File

? Cách mở file .HANDLEBARS? Những phần mềm mở file .HANDLEBARS và sửa file lỗi. Convert N/A HANDLEBARS file sang định dạng khác.

.HANDLEBARS File Extension

   
File name HANDLEBARS File
File Type Handlebars Template
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .HANDLEBARS là file gì?

HANDLEBARS là Developer Files - Handlebars Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin được tạo ra bởi tay lái, một khung mẫu web; chứa một mẫu viết bằng HTML và nhúng với tay lái biểu thức; tương tự như các tập tin .HBS.

What is a HANDLEBARS file?

File created by Handlebars, a web template framework; contains a template written in HTML code and embedded with handlebars expressions; same as the .HBS file.

Cách mở .HANDLEBARS file

Để mở file .HANDLEBARS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HANDLEBARS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HANDLEBARS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HANDLEBARS do người dùng đóng góp.

  • Adobe Edge Code CC
  • Handlebars
  • Handlebars
  • Microsoft Visual Studio Code

Chuyển đổi file .HANDLEBARS

File .HANDLEBARS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *