HAN File

? Cách mở file .HAN? Những phần mềm mở file .HAN và sửa file lỗi. Convert Text HAN file sang định dạng khác.

.HAN File Extension

   
File name HAN File
File Type Amazon Kindle eBook Data File
Nhà phát triển Amazon
Phân loại eBook Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .HAN là file gì?

HAN là eBook Files - Amazon Kindle eBook Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Amazon.

tập tin Một HAN là một tập tin dữ liệu eBook sử dụng bởi các thiết bị đọc sách Amazon Kindle và máy tính bảng Kindle Fire. Nó chứa thông tin về một cuốn sách như ghi chú, đánh dấu, và tiến bộ đọc. file HAN cũng tương tự như .MBP tập tin và thay thế chúng với firmware 3.4 cập nhật.

What is a HAN file?

A HAN file is an eBook data file used by the Amazon Kindle reading device and Kindle Fire tablet computer. It contains information about a book such as notes, bookmarks, and reading progress. HAN files are similar to .MBP files and replaced them with the firmware 3.4 update.

Cách mở .HAN file

Để mở file .HAN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HAN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HAN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HAN do người dùng đóng góp.

  • text editor

Chuyển đổi file .HAN

File .HAN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *