ABK File

? Cách mở file .ABK? Những phần mềm mở file .ABK và sửa file lỗi. Convert Binary ABK file sang định dạng khác.

.ABK File Extension

   
File name ABK File
File Type 1Automatic Backup File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (44 Bình chọn)

File .ABK là file gì?

ABK là Backup Files - 1Automatic Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi các chương trình khác nhau, bao gồm CorelDRAW, Khả năng văn phòng Write, và PrintMaster vàng; chứa một bản sao lưu của một tài liệu, dự án hiện đang mở; sử dụng để khôi phục dữ liệu chương trình trong trường hợp một vụ tai nạn máy tính hoặc tập tin tham nhũng.

What is a ABK file?

Backup file created by various programs, including CorelDRAW, Ability Office Write, and PrintMaster Gold; contains a backup of the a currently opened document or project; used to recover program data in the event of a computer crash or file corruption.

Cách mở .ABK file

Để mở file .ABK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ABK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ABK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABK do người dùng đóng góp.

  • Broderbund PrintMaster v8 Platinum
  • CorelDRAW Graphics Suite 2020
  • CorelDRAW Graphics Suite 2020
  • Media Player Classic
  • OpenOffice.org Base
  • Handy Address Book Client
  • Handy Address Book Client

Chuyển đổi file .ABK

File .ABK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *