ABDATA File

ABDATA là Data Files - Adobe Bridge Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

.ABDATA File Extension

   
File name ABDATA File
File Type Adobe Bridge Data File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .ABDATA là file gì?

ABDATA là Data Files - Adobe Bridge Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Nộp được sử dụng bởi phần mềm Adobe Bridge, một ứng dụng quản lý tập tin Adobe Creative Suite; có thể bao gồm các loại dữ liệu khác nhau, trong đó có sở thích và từ khóa ứng dụng; được sử dụng bởi Adobe Bridge 1.0.2 trở về trước.

What is a ABDATA file?

File used by Adobe Bridge, an Adobe Creative Suite file management application; can include various types of data, including preferences and application keywords; used by Adobe Bridge 1.0.2 and earlier.

Phần mềm mở file .ABDATA

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABDATA do filegi.com tổng hợp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ABDATA

           

File .ABDATA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *