ABDATA File

? Cách mở file .ABDATA? Những phần mềm mở file .ABDATA và sửa file lỗi. Convert N/A ABDATA file sang định dạng khác.

.ABDATA File Extension

   
File name ABDATA File
File Type Adobe Bridge Data File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .ABDATA là file gì?

ABDATA là Data Files - Adobe Bridge Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Nộp được sử dụng bởi phần mềm Adobe Bridge, một ứng dụng quản lý tập tin Adobe Creative Suite; có thể bao gồm các loại dữ liệu khác nhau, trong đó có sở thích và từ khóa ứng dụng; được sử dụng bởi Adobe Bridge 1.0.2 trở về trước.

What is a ABDATA file?

File used by Adobe Bridge, an Adobe Creative Suite file management application; can include various types of data, including preferences and application keywords; used by Adobe Bridge 1.0.2 and earlier.

Cách mở .ABDATA file

Để mở file .ABDATA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ABDATA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ABDATA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABDATA do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ABDATA

File .ABDATA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *