ABI File

ABI là Data Files - 1DNA Chromatogram File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.ABI File Extension

   
File name ABI File
File Type 1DNA Chromatogram File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (11 Bình chọn)

File .ABI là file gì?

ABI là Data Files - 1DNA Chromatogram File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa thông tin chuỗi DNA được ghi lại bằng một công cụ phân tích DNA; còn được gọi là một tập tin electropherogram hoặc DNA dấu vết tập tin; có thể được xem đồ hoạ bằng một file viewer ABI để phân tích và so sánh trình tự DNA.

What is a ABI file?

Contains DNA sequence information recorded by a DNA analysis instrument; also known as a electropherogram file or DNA trace file; can be be viewed graphically by a ABI file viewer to analyze and compare DNA sequences.

Phần mềm mở file .ABI

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABI do filegi.com tổng hợp.

  • BioEdit
  • FinchTV
  • FinchTV
  • SnapGene Viewer
  • AOL
  • Unipro UGENE
  • Unipro UGENE

Chuyển đổi file .ABI

           

File .ABI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *