ABI File

? Cách mở file .ABI? Những phần mềm mở file .ABI và sửa file lỗi. Convert N/A ABI file sang định dạng khác.

.ABI File Extension

   
File name ABI File
File Type 1DNA Chromatogram File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (11 Bình chọn)

File .ABI là file gì?

ABI là Data Files - 1DNA Chromatogram File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa thông tin chuỗi DNA được ghi lại bằng một công cụ phân tích DNA; còn được gọi là một tập tin electropherogram hoặc DNA dấu vết tập tin; có thể được xem đồ hoạ bằng một file viewer ABI để phân tích và so sánh trình tự DNA.

What is a ABI file?

Contains DNA sequence information recorded by a DNA analysis instrument; also known as a electropherogram file or DNA trace file; can be be viewed graphically by a ABI file viewer to analyze and compare DNA sequences.

Cách mở .ABI file

Để mở file .ABI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ABI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ABI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABI do người dùng đóng góp.

  • BioEdit
  • FinchTV
  • FinchTV
  • SnapGene Viewer
  • AOL
  • Unipro UGENE
  • Unipro UGENE

Chuyển đổi file .ABI

File .ABI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *