ABM File

? Cách mở file .ABM? Những phần mềm mở file .ABM và sửa file lỗi. Convert N/A ABM file sang định dạng khác.

.ABM File Extension

   
File name ABM File
File Type 1Music Album
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (24 Bình chọn)

File .ABM là file gì?

ABM là Audio Files - 1Music Album, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

album nhạc số có chứa một bộ sưu tập các bài hát hoặc các tập tin âm thanh khác; thường bao gồm các tài liệu tham khảo để các tập tin âm thanh chứ không phải là những bài hát mình.

What is a ABM file?

Digital music album that contains a collection of songs or other audio files; typically includes references to the audio files rather than the songs themselves.

Cách mở .ABM file

Để mở file .ABM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ABM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ABM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABM do người dùng đóng góp.

  • Redbana Audition
  • PhotoThru
  • PhotoThru
  • SD Viewer for DSC
  • TicTacPhoto
  • Picasa Photo Viewer
  • Picasa Photo Viewer

Chuyển đổi file .ABM

File .ABM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *