ABM File

ABM là Audio Files - 1Music Album, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.ABM File Extension

   
File name ABM File
File Type 1Music Album
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (24 Bình chọn)

File .ABM là file gì?

ABM là Audio Files - 1Music Album, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

album nhạc số có chứa một bộ sưu tập các bài hát hoặc các tập tin âm thanh khác; thường bao gồm các tài liệu tham khảo để các tập tin âm thanh chứ không phải là những bài hát mình.

What is a ABM file?

Digital music album that contains a collection of songs or other audio files; typically includes references to the audio files rather than the songs themselves.

Phần mềm mở file .ABM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABM do filegi.com tổng hợp.

  • Redbana Audition
  • PhotoThru
  • PhotoThru
  • SD Viewer for DSC
  • TicTacPhoto
  • Picasa Photo Viewer
  • Picasa Photo Viewer

Chuyển đổi file .ABM

           

File .ABM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *