ABP File

? Cách mở file .ABP? Những phần mềm mở file .ABP và sửa file lỗi. Convert N/A ABP file sang định dạng khác.

.ABP File Extension

   
File name ABP File
File Type AVS Barcode Profile
Nhà phát triển AVS
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (7 Bình chọn)

File .ABP là file gì?

ABP là Data Files - AVS Barcode Profile, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AVS.

Mã vạch, chẳng hạn như một UPC, tạo ra với ALVER Valley phần mềm (AVS) mã vạch Nguồn; bao gồm các định dạng mã vạch, kích thước, tùy chọn in, và nguồn dữ liệu; có thể tạo ra một hình ảnh mã vạch có thể được xuất khẩu trong một định dạng bitmap chuẩn.

What is a ABP file?

Barcode, such as a UPC, created with Alver Valley Software (AVS) Barcode Source; includes the barcode format, size, print options, and source data; can produce a barcode image that may be exported in a standard bitmap format.

Cách mở .ABP file

Để mở file .ABP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ABP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ABP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • MyBook Photoshop Plug-in
  • MyBook Photoshop Plug-in
  • ActiveBasic
  • Longtion Application Builder
  • Abakt
  • Abakt

Chuyển đổi file .ABP

File .ABP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *