ABR File

ABR là Misc Files - Adobe Photoshop Brushes File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

.ABR File Extension

   
File name ABR File
File Type Adobe Photoshop Brushes File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (85 Bình chọn)

File .ABR là file gì?

ABR là Misc Files - Adobe Photoshop Brushes File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Chứa một bộ sưu tập hoặc bàn chải có thể được sử dụng bởi các công cụ Brush trong Adobe Photoshop; bao gồm hình dạng, kết cấu, động lực học, và các dữ liệu khác cho mỗi kiểu bàn chải.

What is a ABR file?

Contains a collection or brushes that can be used by the Brush tool in Adobe Photoshop; includes shape, texture, dynamics, and other data for each brush style.

Phần mềm mở file .ABR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABR do filegi.com tổng hợp.

  • ACD Systems ACDSee Photo Studio
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .ABR

           

File .ABR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *