ABR File

? Cách mở file .ABR? Những phần mềm mở file .ABR và sửa file lỗi. Convert N/A ABR file sang định dạng khác.

.ABR File Extension

   
File name ABR File
File Type Adobe Photoshop Brushes File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (85 Bình chọn)

File .ABR là file gì?

ABR là Misc Files - Adobe Photoshop Brushes File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Chứa một bộ sưu tập hoặc bàn chải có thể được sử dụng bởi các công cụ Brush trong Adobe Photoshop; bao gồm hình dạng, kết cấu, động lực học, và các dữ liệu khác cho mỗi kiểu bàn chải.

What is a ABR file?

Contains a collection or brushes that can be used by the Brush tool in Adobe Photoshop; includes shape, texture, dynamics, and other data for each brush style.

Cách mở .ABR file

Để mở file .ABR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ABR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ABR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABR do người dùng đóng góp.

  • ACD Systems ACDSee Photo Studio
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .ABR

File .ABR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *