ABS File

? Cách mở file .ABS? Những phần mềm mở file .ABS và sửa file lỗi. Convert Binary ABS file sang định dạng khác.

.ABS File Extension

   
File name ABS File
File Type 1Absolute Database File
Nhà phát triển ComponentAce
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (45 Bình chọn)

File .ABS là file gì?

ABS là Database Files - 1Absolute Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ComponentAce.

Một tập tin ABS là một tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi cơ sở dữ liệu tuyệt đối, một cơ sở dữ liệu cho Delphi phát triển phần mềm IDE. Nó lưu trữ dữ liệu trong một, quan hệ mã hóa định dạng và hỗ trợ cấu trúc và trong bộ nhớ hiệu suất. file ABS được sử dụng bởi các nhà phát triển phần mềm để lưu trữ dữ liệu với các ứng dụng của họ.

What is a ABS file?

An ABS file is a database file created by Absolute Database, a database engine for the Delphi software development IDE. It stores data in a structured, relational format and supports encryption and in-memory performance. ABS files are used by software developers for storing data with their applications.

Cách mở .ABS file

Để mở file .ABS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ABS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ABS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABS do người dùng đóng góp.

  • ComponentAce Absolute Database
  • Herosoft
  • Herosoft
  • ARCHIBUS
  • jetAudio
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .ABS

File .ABS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *