ACBL File

ACBL là Settings Files - Adobe Color Book Legacy File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.ACBL File Extension

   
File name ACBL File
File Type Adobe Color Book Legacy File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ACBL là file gì?

ACBL là Settings Files - Adobe Color Book Legacy File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Legacy cuốn sách màu tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe InDesign, một bố cục trang kỹ thuật số và chương trình xuất bản; chứa hồ sơ màu đó xác định tính chất của màu sắc, chẳng hạn như nhẹ nhàng và chrominance; sử dụng để lưu trữ bộ màu sắc khác nhau, tùy thuộc vào phương tiện truyền thông công bố mục tiêu.

What is a ACBL file?

Legacy color book file used by Adobe InDesign, a digital page layout and publishing program; contains color records that specify properties of color, such as lightness and chrominance; used for storing different color sets, depending on the target publication media.

Phần mềm mở file .ACBL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACBL do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Illustrator 2020
  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InDesign 2020

Chuyển đổi file .ACBL

           

File .ACBL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *