ACCDA File

? Cách mở file .ACCDA? Những phần mềm mở file .ACCDA và sửa file lỗi. Convert Binary ACCDA file sang định dạng khác.

.ACCDA File Extension

   
File name ACCDA File
File Type Access Add-in File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .ACCDA là file gì?

ACCDA là Plugin Files - Access Add-in File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Add-in tập tin được sử dụng bởi Microsoft Access, một máy tính để bàn chương trình cơ sở dữ liệu quan hệ; lưu giữ một thành phần ứng dụng viết bằng Visual Basic for Applications (VBA); cho phép người dùng mở rộng các tính năng của phần mềm.

What is a ACCDA file?

Add-in file used by Microsoft Access, a desktop relational database program; stores an application component written in Visual Basic for Applications (VBA); enables users to extend the software's features.

Cách mở .ACCDA file

Để mở file .ACCDA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACCDA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACCDA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACCDA do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Access 2019
  • Access
  • Access
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .ACCDA

File .ACCDA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *