ACCDA File

ACCDA là Plugin Files - Access Add-in File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.ACCDA File Extension

   
File name ACCDA File
File Type Access Add-in File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .ACCDA là file gì?

ACCDA là Plugin Files - Access Add-in File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Add-in tập tin được sử dụng bởi Microsoft Access, một máy tính để bàn chương trình cơ sở dữ liệu quan hệ; lưu giữ một thành phần ứng dụng viết bằng Visual Basic for Applications (VBA); cho phép người dùng mở rộng các tính năng của phần mềm.

What is a ACCDA file?

Add-in file used by Microsoft Access, a desktop relational database program; stores an application component written in Visual Basic for Applications (VBA); enables users to extend the software's features.

Phần mềm mở file .ACCDA

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACCDA do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Access 2019
  • Access
  • Access
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .ACCDA

           

File .ACCDA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *