ACCDB File

? Cách mở file .ACCDB? Những phần mềm mở file .ACCDB và sửa file lỗi. Convert Zip ACCDB file sang định dạng khác.

.ACCDB File Extension

   
File name ACCDB File
File Type Access 2007 Database File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.6 ★ (101 Bình chọn)

File .ACCDB là file gì?

ACCDB là Database Files - Access 2007 Database File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một ACCDB là một cơ sở dữ liệu được tạo bằng Microsoft Access 2007 hoặc muộn hơn. Nó thường chứa dữ liệu được tổ chức vào các bảng và các lĩnh vực và cũng có thể bao gồm các hình thức tùy chỉnh, các truy vấn SQL, và các dữ liệu khác. file ACCDB thay thế tập tin MDB.

What is a ACCDB file?

An ACCDB file is a database created with Microsoft Access 2007 or later. It typically contains data organized into tables and fields and may also include custom forms, SQL queries, and other data. ACCDB files replaced .MDB files.

Cách mở .ACCDB file

Để mở file .ACCDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACCDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACCDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACCDB do người dùng đóng góp.

  • MDB Viewer
  • Microsoft Access 2019
  • Microsoft Access 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • MDB Viewer Plus
  • Aryson Access Database Recovery
  • Aryson Access Database Recovery

Chuyển đổi file .ACCDB

File .ACCDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *