ACCDC File

? Cách mở file .ACCDC? Những phần mềm mở file .ACCDC và sửa file lỗi. Convert Binary ACCDC file sang định dạng khác.

.ACCDC File Extension

   
File name ACCDC File
File Type Microsoft Access Signed Package
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .ACCDC là file gì?

ACCDC là Database Files - Microsoft Access Signed Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin cơ sở dữ liệu đóng gói được tạo ra bởi Microsoft Access, một hệ thống máy tính để bàn quan hệ quản lý cơ sở dữ liệu (RDBMS) ứng dụng; chứa một gói cơ sở dữ liệu có chữ ký số được tạo ra từ một tập tin cơ sở dữ liệu accdb gốc.

What is a ACCDC file?

Packaged database file created by Microsoft Access, a desktop relational database management system (RDBMS) application; contains a digitally-signed database package that was created from an original .ACCDB database file.

Cách mở .ACCDC file

Để mở file .ACCDC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACCDC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACCDC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACCDC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Access 2019
  • Access
  • Access
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .ACCDC

File .ACCDC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *