ACCDW File

? Cách mở file .ACCDW? Những phần mềm mở file .ACCDW và sửa file lỗi. Convert Text ACCDW file sang định dạng khác.

.ACCDW File Extension

   
File name ACCDW File
File Type Microsoft Access Database Link File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .ACCDW là file gì?

ACCDW là Database Files - Microsoft Access Database Link File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Liên kết tập tin được sử dụng bởi Microsoft Access, một chương trình cơ sở dữ liệu quan hệ cho các máy tính để bàn; chứa thông tin liên kết để tải về một tập tin cơ sở dữ liệu Access (Accdb tập tin) từ một máy chủ Microsoft SharePoint; cho phép người dùng các file cơ sở dữ liệu phần được lưu trữ từ xa.

What is a ACCDW file?

Link file used by Microsoft Access, a relational database program for desktop computers; contains link information for downloading an Access database file (.ACCDB file) from a Microsoft SharePoint server; enables users to share database files that are hosted remotely.

Cách mở .ACCDW file

Để mở file .ACCDW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACCDW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACCDW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACCDW do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Access 2019
  • Access
  • Access
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .ACCDW

File .ACCDW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *