ACCFT File

ACCFT là Database Files - Microsoft Access Data Type Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.ACCFT File Extension

   
File name ACCFT File
File Type Microsoft Access Data Type Template
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .ACCFT là file gì?

ACCFT là Database Files - Microsoft Access Data Type Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Cơ sở dữ liệu tập tin được sử dụng bởi Microsoft Access, một máy tính để bàn chương trình cơ sở dữ liệu quan hệ; tiết kiệm một mẫu cho một kiểu dữ liệu, mà các cửa hàng một bộ cấu hình của lĩnh vực cho một bảng cơ sở dữ liệu; có thể được sử dụng để tái chèn các lĩnh vực tương tự trên nhiều bảng.

What is a ACCFT file?

Database file used by Microsoft Access, a desktop relational database program; saves a template for a data type, which stores a preconfigured set of fields for a database table; can be used for re-inserting the same fields across multiple tables.

Phần mềm mở file .ACCFT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACCFT do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Access 2019
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ACCFT

           

File .ACCFT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *