ACCOUNTPICTURE-MS File

? Cách mở file .ACCOUNTPICTURE-MS? Những phần mềm mở file .ACCOUNTPICTURE-MS và sửa file lỗi. Convert Binary ACCOUNTPICTURE-MS file sang định dạng khác.

.ACCOUNTPICTURE-MS File Extension

   
File name ACCOUNTPICTURE-MS File
File Type Windows 8 Account Picture File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (9 Bình chọn)

File .ACCOUNTPICTURE-MS là file gì?

ACCOUNTPICTURE-MS là Raster Image Files - Windows 8 Account Picture File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi hệ điều hành Windows 8; tiết kiệm ảnh tài khoản của người dùng, đó là hình ảnh xuất hiện trên màn hình Windows 8 Start trong góc trên bên phải; thường chứa một hình ảnh của người được chụp bằng webcam của máy tính.

What is a ACCOUNTPICTURE-MS file?

File used by the Windows 8 operating system; saves the user's account picture, which is the image that appears on the Windows 8 Start screen in the upper right-hand corner; often contains a picture of the person captured with the computer's webcam.

Cách mở .ACCOUNTPICTURE-MS file

Để mở file .ACCOUNTPICTURE-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACCOUNTPICTURE-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACCOUNTPICTURE-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACCOUNTPICTURE-MS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows

Chuyển đổi file .ACCOUNTPICTURE-MS

File .ACCOUNTPICTURE-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *